Goed om te weten

 

Privacy

Om je zo goed mogelijk te helpen, houdt de coach een logboek bij. Hierin wordt relevante informatie over jou bewaard. Met deze persoonlijke gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Dit houdt in dat de mensen die geen recht hebben dit in te zien, dit ook niet kunnen inzien. Update volgt dan ook de regels van de AVG.

Wanneer je jonger dan 16 jaar bent, mogen jouw ouders deze gegevens inzien. Dit gebeurt met medeweten van jou. Wanneer je 16 jaar of ouder bent, mogen je ouders deze gegevens alleen inzien met toestemming van jou.

 

Elke coach van Update heeft geheimhoudingsplicht of wel beroepsgeheim. Dit houdt in dat de coaches in principe geen privacygevoelige informatie van jou mogen delen met iemand anders. Op sommige momenten is het wel nodig om deze informatie te delen, zodat de coaches je zo goed mogelijk kunnen helpen. Hiervoor vraagt de coach jouw toestemming. Op het moment dat de veiligheid van jou of iemand anders in geding komt, is de coach verplicht dit te melden.

Handig om te weten:

  • Je hebt recht om te weten wat er wordt genoteerd
  • Je hebt dan ook altijd recht op het inzien van het logboek
  • Jouw gegevens worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd, inhoudelijke gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

 

Klachtafhandeling

Loop je ergens tegenaan tijdens de gesprekken, probeer dit met je coach te bespreken. Samen kunnen jullie dan kijken wat er verbeterd kan worden. Als jullie er echt niet uitkomen, kan er een afspraak worden gemaakt met de teammanager.