Over Update Arnhem

Lees meer over Update. Ga naar de werkwijze, de expertises en ervaring van de coaches, de professionalisering, aanmelden en de achtergrond en organisatie van het project van Update Arnhem.

-> Meer weten over privacy en andere belangrijke regelingen, klik hier.

Werkwijze

De werkwijze van Update Arnhem is simpel. Je bent of kent iemand die hulp kan gebruiken bij het vinden of behouden van een studie of werk.

  • Op deze website bekijk je welke coach jou aanspreekt
  • Je meldt je aan
  • Binnen een week is er contact en spreek je af waar je wilt
  • Ben je jonger dan 16 jaar? Laat je ouders weten dat je dit graag wilt. Zij moeten ermee instemmen.

 

Aanmelden bij Update Arnhem

De coaches van Update Arnhem zijn experts als het gaat om studie en werk. Ze helpen hier jongeren tussen 14 en 30 jaar mee. Ben jij of ken jij een jongere die hulp kan gebruiken bij het vinden van studie of werk? Meld jezelf of diegene aan!

Want jij kiest
– zelf je coach
– waar je afspreekt
– waar je het over wilt hebben

Het kost je niets!

Aanmelden kan door middel van het formulier. Daar kan je aangeven of je een voorkeur hebt voor een coach en zo ja, voor welke.

 

Expertises en ervaring

Alle coaches hebben hun eigen expertises door opleiding en (werk)ervaring. Zo zijn er coaches die Toegepaste Psychologie hebben gestudeerd of daar nog mee bezig zijn. Daarnaast zijn er een aantal coaches die juist niet deze achtergrond hebben, maar bijvoorbeeld Marketing en Communicatie of Rechten hebben gestudeerd. Of uit de kunstwereld komen. Of lang in het toerisme hebben gewerkt. Op deze manier is het team van Update divers en van veel markten thuis.

Ervaring door werken

Het werken bij Update brengt met zich mee, dat de coaches verschillende trainingen krijgen, regelmatig elkaar spreken over situaties en zelf trainingen geven. Ook starten ze pilots/subprojecten en organiseren ze events. Op al deze manieren krijgen ze een bak aan ervaring waar je ‘u’ tegen zegt.

Professionalisering

Het team van Update Arnhem is zeer gemêleerd. Verschillende achtergronden, opleidingen en levenservaring zorgen voor boeiende gesprekken vol met overeenstemmende en uiteenlopende meningen. Dit zet de boel op scherp en van scherp kan je leren. Dat is niet de enige manier. Op verschillende manieren worden de coaches van Update Arnhem getraind en ondersteund.

Externe trainingen

Update Arnhem betrekt externe trainers om de coaches te trainen over allerlei zaken. Dit jaar hebben de coaches training gehad over radicalisering, coachingsvaardigheden, omgaan met weerstand en Antilliaanse jongeren. De onderwerpen van de trainingen kunnen per jaar verschillen. Er wordt ingespeeld op onderwerpen die in de maatschappij of binnen de coachingstrajecten spelen. De coachingstrainingen vinden standaard elk jaar plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige vaardigheden en de opleiding van de dan werkende coaches.

Interne trainingen

Alle teamleden van Update Arnhem hebben hun eigen expertises en deze kennis delen ze dan ook graag. In 2018 hebben we de Summerschool georganiseerd: een week lang elkaar leren over onderwerpen waar de coaches afzonderlijk veel van weten. Zo gaf Kimberly een training over cultuursensitief werken met Antilliaanse jongeren, Marte over weerbaarheid en Lan over ervaringsgericht werken. Zelfs een gecoachte jongere komt aan het woord, want niet alleen de coaches weten veel, ook de jongeren die gecoacht worden.

Intervisie

Om de week zijn de coaches bij elkaar en krijgen intervisie onder begeleiding van Marieke Musch, supervisor. Situaties worden doorgesproken als ook de eigen positie en houding ten opzichte van het werk, het werkveld en de organisatie komen aan bod. Elke twee weken worden de coaches bevraagd op hun mening en hoe zij zouden handelen en elke twee weken krijgt dus een van de coaches een kostbaar advies over een situatie.

Werkoverleg

Om de week vindt er werkoverleg plaats onder leiding van Miranda van der Steen, de projectcoördinator. De inhoud ervan wisselt elke keer. Natuurlijk is er het meestal wat saaie lijstje met mededelingen en daar is nu eenmaal niets aan te doen. Zoveel mogelijk worden de werkoverleggen gevuld met brainstormsessies over onderwerpen die een rol spelen binnen de ontwikkeling van Update Arnhem. Dit kan van alles zijn, zoals korte en lange termijn doelen, vragen voor Maatschappelijk Matchen, acquisitie, preventief werken etc. Tijdens het werkoverleg is het ook mogelijk dat er professionals uit het werkveld langs komen om kennis te maken of om over een onderwerp te spreken, zoals activerend werk of belastingregels.

Werkbegeleiding

Elke maand neemt de projectcoördinator de caseload door met elke coach afzonderlijk. Wat speelt er in welke situatie en wat is de beste volgende stap. Meestal weet de coach dat zelf wel, maar het is goed om er binnen de werkbegeleiding over te hebben. Buiten deze afspraken kan er altijd incidenteel over situaties worden gesproken met de projectcoördinator of de supervisor. Bij een urgente of complexe situatie belt de coach direct de projectcoördinator om te bepalen wat de volgende stap moet zijn.
De begeleiding van de stagiaires gebeurt door de supervisor die veel ervaring heeft op het gebied van stages en onderwijs.

Events en workshops

Binnen het werkveld worden vele leuke, maar vooral ook interessante en leerzame events en workshops georganiseerd. Als het onderwerp betrekking heeft op de opdracht van Update Arnhem of bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een of meerdere coaches, zal je dan ook teamleden van Update Arnhem vinden. Het kan zelfs zo zijn dat de coaches onderdeel zijn van de organisatoren van een event of workshop.

Projecten en pilots

Er zijn zoveel kansen. Je kan ze niet eens allemaal grijpen. maar de coaches proberen er zoveel mogelijk wel te pakken. Dit kan betekenen dat ze gaan samenwerken met andere organisaties en projecten en pilots opzetten. Daar leert de organisatie veel van, maar ook de coach die hieraan meedoet. Het wijkgericht werken is onderdeel hiervan.
Ook van andere ontwikkelingen binnen Update leren de coaches veel. Zo hebben ze vrijwel alles geregeld voor het kantoor: sleutel ontvangen, schilderen, meubels en de verdere inrichting. Een van de coaches, Bob, heeft met een aantal anderen een intwerkprogramma opgesteld. Het plan om wijkgericht te werken is eveneens volledig door de coaches, Hilde en Maura, opgezet. Het social media plan wordt opgesteld door Maura die onze specialist hierin is, samen met een aantal anderen die er ook veel van weten.

Afstuderen en stages

Stagiaires leren veel van hun stages, maar de collega’s leren met hun mee. Vaak is het geven van een training of het voeren van gesprekken onderdeel van de stages. Ook bij afstudeerstages zijn trainingen vaak het resultaat. Denk hierbij aan onderwerpen als omgaan met weerstand en ervaringsgericht coachen. Op deze manier kan Update Arnhem de boekenkastplank met trainingen flink gevuld krijgen. Het structurele aanbod van trainingen aan de coaches krijgt hierdoor steeds meer vorm.

 

Achtergrond en organisatie van Update Arnhem

Update Arnhem is in 2010 opgezet als 2GetThere in Arnhem om uitval van studie en werk onder jongeren tot 27 jaar tegen te gaan. Later is er een uitbreiding van de doelgroep gekomen tot en met 30 jaar. De organisatie kent een lange weg vanaf de oprichting tot aan nu als het gaat om organisatievormen en de wijze waarop het ingebed kon worden tussen andere organisaties en onderdelen van de gemeente in Arnhem. In 2018 is Update als 2GetThere Arnhem een stichting geworden met een driekoppig bestuur, een projectcoördinator, een projectondersteuner en ongeveer tien tot twaalf coaches.
De meeste van de coaches hebben een betaalde functie bij Update. Sommige coaches zijn stagiaires. Twee van de coaches zijn statushouders, afkomstig uit Syrië en nog maar kort in Nederland. Ze krijgen als vrijwilligers de mogelijkheid om de Nederlandse taal en gewoontes te leren. Naast dat zij veel leren, leren ook de andere teamleden veel van hen.